17 มีนาคม 2565 นายชูชาติ กลิ่นสาคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหาหาทางออก ไฟใหม้กองใบอ้อย บริเวณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล

ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือบริเวณไกล้เคียง สามารถตรวจสอบค่าสถานะของ ค่า ฝุ่น PM 2.5 ของอำเภอด่านช้างได้จากลิงค์ด่านล่าง

https://www.cmuccdc.org/danchanghospital

#ไฟใหม้กองใบอ้อย

#PM 2.5

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง