ตรวจรับรองมาตรฐานโรงครัวและร้านอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมมิตรผลด่านช้าง

วันที่13/12/64

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง โดยท่านสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง นายชูชาติ กลิ่นสาคร ได้มอบหมายให้ นายนิธิกันต์ คูณทวีเดช หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค เข้าตรวจรับรองมาตรฐานโรงครัวและร้านอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมมิตรผลด่านช้าง