รวมภาพกิจกรรม รับบริจาคเลือด กิ่งกาชาด อำเภอด่านช้าง