วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายชูชาติ กลิ่นสาคร สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วัดวังกุ่ม ม.1 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 72 ราย