ออกหน่วยฉีดวัคซีน 5-11 ปี องค์พระ

15 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง และโรงพยาบาลด่านช้าง ประสานความร่วมมือ หน่วยปฐมภูมิองค์พระ (NPCU องค์พระ)และองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ออกหน่วยฉีดวัคซีน ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 เคลื่อนที่ เพื่อประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลองค์พระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการทั้งหมด 916 ราย

#ด่านช้างวัคซีน

#สถานะการ์ณCovid19

#สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

#ควบคุมสถานะการณ์การแพร่ระบาด

www.danchangmoph.org