นายชูชาติ กลิ่นสาคร สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หน่วยฉีดวัคซีน วัดหนองกระดี่

17 ธันวาคม 2564 นายชูชาติ กลิ่นสาคร สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หน่วยฉีดวัคซีน วัดหนองกระดี่ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้างและโรงพยาบาลด่านช้าง ประสานความร่วมมือ หน่วยปฐมภูมิทับกระดาษ (NPCU ทับกระดาษ) ออกหน่วยฉีดวัคซีน ณ วัดหนองกระดี่ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมกระเสียว เบื้องต้น มีประชาชนสนใจเข้ารับ บริการเป็นจำนวนมาก


#ด่านช้างวัคซีน

#สถานะการ์ณCovid19

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

#สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

#ควบคุมสถานะการณ์การแพร่ระบาด

www.danchangmoph.org