ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

             นายชูชาติ กลิ่นสาคร สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้างและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต   ณ.วันที่ 14 ธันวาคม 2564