ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

นายชูชาติ กลิ่นสาคร สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้างและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ณ.วันที่ 14 ธันวาคม 2564

การเข้าสถานที่และทำกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับประชาชนและเจ้าของสถานที่

คำแนะนำ การเข้าสถานที่และทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับประชาชน

  1. ประชาชน สามารถแสดงหลักฐาน เพื่อให้เจ้าของกิจการตรวจสอบได้ 4 รูปแบบ

1.1 บัตรประชาชน
1.2 QR code (จาก app หมอพร้อม, H4U)
1.3 แจ้งเลข 13 หลัก
1.4 แสดงใบรับรองฯ (ใน app หรือ กระดาษ)คำแนะนำ สำหรับร้านค้า

เจ้าของสถานที่ ใช้ : thai stop covid : เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขบุคคล ที่จะเข้าสถานที่ 1.2 QR code (จาก app หมอพร้อม, H4U)1.3 แจ้งเลข 13 หลักบัตรประชาชน ของลูกค้า

1.2 scan QR code ของลูกค้า

1.3. ค้นหาเลข 13 หลัก ของลูกค้า