ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้าง

นายชูชาติ กลิ่นสาคร สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านช้างและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ณ.วันที่ 14 ธันวาคม 2564